Skip to content Skip to footer

Türkiye’de dijital dönüşümün yerel özellikleri

Dijital dönüşüm sektörlerin hemen hepsinde oyunun kurallarını değiştiriyor. Dijital dönüşüm, teknolojik altyapı gerekliliğinin yanı sıra insan kaynaklarından iş süreçlerine yönetim kadrolarına kadar zihniyet dönüşümünü de ifade ediyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm, hem bireyleri hem şirketleri etkiliyor. Dijital dönüşüm,  ticari ve kültürel boyutta ülkelerin de gündemindeki konuların başında geliyor. Kamu kurumlarının ve özel işletmelerin dijital dönüşüm adımlarının desteklendiği ülkelerin dijital dönüşüme geçiş süreci çok daha kolay. Peki, Türkiye’de dijital dönüşüm süreci nasıl ilerliyor?

Dijital dönüşümün kobilere etkileri

KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturuyor. Dijital, dokunduğu tüm KOBİ’leri değiştirip zenginleştiriyor. Üretimden pazarlamaya tüm süreçleri yenilemeye olanak tanıyan dijital dönüşüm iş süreçlerini yönetmede mekana ve zamana bağlı kalmaya son veriyor. Daha yüksek güvenlik, müşterilerle daha yakından iletişim kurmak ve yeni ürün ve hizmetler geliştirmek dijital dönüşüm sayesinde mümkün olabiliyor. Daha çok ve hızlı büyüme potansiyeli sunan dijital dönüşüm ulusal ve uluslararası rekabette fark yaratmayı sağlıyor.

Türkiye’de dijitalleşme adımları

Dünyada bireylerden kurumlara her zerrenin birbiriyle entegre olduğu ve dijitalin köklü değişimlere sebebiyet verdiği görülüyor. Peki, Türkiye’de dijital dönüşüm nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Türkiye’de 2013’te e-fatura ile dijital dönüşüme yeni bir soluk kazandırıldı. E-arşiv, e-defter ve KEP süreçleriyle dönüşüm devam etti. Türkiye’de dijital dönüşüm konusunda gösterilebilecek pek çok örnek bulunuyor.

Türkiye dijital dönüşümde hangi aşamada?

Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ekonomileri arasında sayılabilmesinin dijitalleşmeyle mümkün olacağı biliniyor. Bununla birlikte Türkiye, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranının yıllar içinde yüksek oranlarda büyümemesi bu hedefin henüz gerçekleştirilemeyecek bir hedef olduğunu gösteriyor. 

Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde 354 firma bulunuyor. Bu işletmelerde yürütülen dijital teknoloji projelerinin yapay zekaya odaklandığı görülüyor. Dijital dönüşümde öncü ülkeler projelerinde odak noktasına siber güvenlik projelerini koyuyor. Türkiye’de siber güvenlik projeleri geliştiren şirketlerin sınırlı sayıda olduğu görülüyor. 

Veriler Türkiye’de işletmelerin yalnızca yüzde 22’sinin akıllı üretim sistemlerinde dijital teknolojilerde entegrasyon gösterebildiğini ortaya koyuyor. Dördüncü sanayi devrimi konusunda gelişmeler sürerken Türkiye’de dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olduğu görülüyor. Bu bağlamda dijital dönüşümün yalnızca hizmet ve tüketim sektöründe gerçekleştiği anlaşılıyor.

Türkiye’de dijital dönüşümde hedefler

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi, Dijital Türkiye’nin Yol Haritası” kitapçığındaki bilgilere göre Türkiye’de dijital dönüşüm konusunda eğitim ve altyapı çalışmalarına öncelik tanınıyor. 2023 yılına kadar, dijital teknoloji eğitimi veren 100 adet tematik teknik kolej, 400 Tematik meslek liselerinde dijital teknoloji eğitmeni, 100 bin Dijital teknoloji eğitimi almış meslek lisesi mezunu, 5 bin dijital teknoloji alanlarında doktoralı mezun, 60 bin Ar-Ge personeli yetiştirmek hedefleniyor. Nitelikli işgücü yetiştirmek için gerçekleştirilmesi planlanan bu hedeflerin yanı sıra 10 dijital dönüşüm merkezi ve 81 ilde dijital dönüşüm merkezi de oluşturulması planlanıyor.

2019 Türkiye, IMD Dünya Dijital Rekabet Gücü araştırmasında Türkiye, 63 ülke arasında 52’nci sırada yer alıyor. Bu durum Türkiye’de dijital dönüşüm konusunun ulusal bir seferberlik konusu olması gerektiğini gösteriyor.

Dijital dönüşüm danışmanlığı ekibimizin hazırladığı anketi doldurun, işletmenizin dijital dönüşümün neresinde olduğunu görün!

Anketi doldurmak için tıkla!