Skip to content Skip to footer

Hangi şirketler dijital pazarlama yapmalı?

Endüstri 4,0 ile birlikte dijitalleşen dünyada pazarlama stratejileri de dijitalleşiyor. Doğru pazarlama kanalları için yatırım yapmak, tüketicilere ulaşmayı, marka bilinirliğini artırmayı ve rekabet avantajı elde etmeyi sağlıyor. Peki dijital pazarlama geleneksel pazarlamadan neden farklı, dijital pazarlamanın avantajları nedir, hangi şirketlerin dijital pazarlama yapması gerekiyor?

Türkiye’de 62,7 milyon internet kullanıcısı bulunuyor ve tipik bir internet kullanıcısı zamanın yüzde 40’ından fazlasını internette geçiriyor. Dijital pazarlama tam da bu oranlardan güç alıyor. Yaygınlaşan internet kullanımıyla pazarlama dünyasının yenilikçi yollara ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkan dijital pazarlamada tanıtım, reklam ve satış işlemleri teknolojik imkânlar kullanılarak yapılıyor.

Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan farkı

1400lü yıllarda outbound kavramı ile ortaya çıkan geleneksel pazarlama teknolojinin gelişmesiyle birlikte evrimleşerek dijitalleşti. Hatta fiyat, tutundurma, ürün, yer unsurlarından oluşan 4P pazarlama karması, insan, fiziksel olanaklar ve süreç de eklenerek 7P halini aldı. Geleneksel pazarlama dergi ve gazetelerde, televizyon ve radyolarda, reklam panoları ve el ilanlarında kullanılırken dijital pazarlamada dijital mecralar kullanılıyor. 

E-posta pazarlama, programatik, mobil pazarlama gibi birçok alt dalı bulunan dijital pazarlama sosyal pazarlama, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve Google Ads olmak üzere üç temel alan üzerinde gerçekleştiriliyor. Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan farkı ise maliyet, iletişim, zaman, analiz, dil ve çalışan kişiler noktasında farklılık gösteriyor. Bu farklılıkları şöyle açıklayabiliriz:

  • Maliyet: Geleneksel pazarlamada görsel veya yazılı basın tercih ediliyor. Dolayısıyla markalar geleneksel pazarlama için daha yüksek reklam bütçesi ayırıyor. Dijital pazarlama düşük maliyeti ve reklam fiyatları ile her an çok daha fazla kişiye ulaşmaya imkân tanıyor.
  • İletişim: Geleneksel pazarlamada kaynaktan alıcıya tek yönlü iletişim söz konusuyken dijital pazarlamada çift yönlü iletişim kuruluyor. Örneğin bir TV reklamı, her yaştan potansiyel bile olmayan” müşterilere de hitap ederken dijital mecralardaki reklamlar potansiyel ya da mevcut müşterilere hitap ediyor. Geleneksel pazarlamada reklamdan geri dönüş beklenmezken dijital pazarlamada reklam verenler kişilerin kendi fikirlerini öğrenme fırsatı yakalıyor.
  • Zaman: Geleneksel pazarlamada yanlış bir şey doğru hale getirilene dek zaman harcanıyor. Dijital pazarlamada anlık müdahaleler yapılabiliyor ve geleneksel pazarlamadan farklı olarak uzun soluklu kurgu yaratma kaygısı olmadan kısa süreli kurgular oluşturuluyor.
  • Analiz: Geleneksel pazarlama stratejileri sayısal değer ya da anlamlı rapor ile ölçümlenemezken dijital pazarlama anında raporlama yapmak mümkün oluyor. Dijital pazarlama stratejileri uygulandıktan sonra etkileşim sıklığı, yorum oranı tamamen ölçülebiliyor.
  • Dil:  Geleneksel pazarlama ile dijital pazarlama dil ve üslup konusunda da farklılık gösteriyor. Geleneksel pazarlamada resmi ve mesafeli, dijital pazarlamada samimi ve kısa cümlelerden oluşan iletişim sayesinde dost canlısı bir etkileşim yaratılabiliyor.
  • Çalışan kişiler: Geleneksel pazarlamada işletmelerin halkla ilişkiler, pazarlama gibi bölümleri pazarlama çalışmalarını yürütürken dijital pazarlamada karşılıklı iletişimin temel alınması nedeniyle sosyal medya uzmanları ve ajans çalışanları faaliyet gösteriyor.

Günümüzde dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama iç içe aynı anda kullanılabiliyor.

Şirketler neden dijital pazarlama yapmalı?

İnternet ve mobil cihazların kullanımı gibi çeşitli istatistikler, dijital pazarlamanın neden bu denli önemli olduğuna açıklık getiriyor. Dünya nüfusunun yüzde 59u interneti; yüzde 66sı mobil cihazları kullanıyor. Dünya nüfusunun yüzde 49u da sosyal ağları aktif olarak kullanıyor. Bu veriler dijital pazarlama ağının milyarlara ulaştığını gösteriyor. Dijital pazarlama hedefleme özgürlüğü de sunuyor. Potansiyel müşterilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, oturdukları semtlere, ilgilendikleri konulara göre strateji oluşturuluyor. 

Dijital pazarlama, pazarlamanın en güçlü şekli olarak birçok avantaj sağlıyor. Üçüncül endüstriyel sektör de denilen hizmet sektöründeki şirketlerin günümüz teknolojilerine uyum sağlayarak dijital pazarlama yapması marka bilinirliğini artırmak, daha geniş bir kitleye ulaşmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek açısından önem taşıyor.