Skip to content Skip to footer

e-Dönüşüm nedir, e-Dönüşüm sistemleri nelerdir?

Gelişen teknolojiyle birlikte zaman, mekân gibi bağımlılıklar çerçevesinde yürütülen kamu hizmetleri dijital olarak gerçekleştirilebiliyor. Hemen her şeyin önünde kullanılan ‘e’ harfi hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. “Teknolojiyi nasıl kullanarak daha yararlı hale getirebiliriz” sorusuna yanıt arayanlar sektöründe söz sahibi öncü firmalar arasında yerini alabiliyor. Dijitale sırtını dönmeyen şirketler için anahtar kelime: e-Dönüşüm. Gelin bu kavramı ve hangi sistemlerden oluştuğunu inceleyelim.

e-Dönüşüm 15.01.2004 tarihinde 5070 sayılı elektronik imza kanunu ve zaman damgası düzenlemeleri ile başlayan süreci ifade ediyor. e-Dönüşüm; kamu ve özel sektörde hızla yaygınlaşan kayıtlı elektronik posta (KEP), e-tebligat, e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-beyanname, e-bildirge, e-devlet kapısı ve yeni başlayan e-kimlik uygulamalarını kapsıyor. Çevre dostu e-dönüşüm, süreçlerin hızlanmasını, insandan kaynaklanan hataların önlenmesini, maliyetlerin düşürülmesini ve kazancın artmasını sağlıyor.

e-Dönüşüm sistemleri

E- dönüşüm sistemleri dijital dönüşümün muhasebe bilgi sistemleri üzerindeki etkisinin yansıması diyebiliriz.  e-Dönüşüm süreci için başlangıç sayılabilecek e-imza, 2004’te yapılan 5070 Sayılı Kanun ile hayatımıza girdi. Elektronik dönüşümü sağlanan tüm uygulamalar, e-imza üzerine kurulu olarak karşımıza çıkıyor. Diğer e-dönüşüm sistemleri ise şunlar:

e-Devlet

E-devlet, kamu işlemlerinin nerdeyse tümünün tek tıkla yapılabilmesini sağlıyor. Platform, mobil cihazlar üzerinden de kullanılabiliyor. 

e-Fatura

Gelir İdaresi tarafından belirlenen ve basılı fatura ile aynı yasal niteliklere ve geçerliliğe sahip elektronik bir belge türü olarak e-fatura, operasyonel süreçlerin hızlanmasını sağlıyor. E-fatura maliyeti düşürmede önemli rol oynuyor.

e-Arşiv

E-fatura kullanan mükelleflerin yararlanabildiği e-arşiv sistemi, faturaların ilk kopyalarının, nihai tüketiciler de dahil olmak üzere tüm müşterilere elektronik ortamda gönderilmesine ve elektronik ortamda saklanmasına olanak tanıyor.

e-Defter

Her yıl noter gözetiminde basılan muhasebe defterleri, e-defter sistemi sayesinde elektronik ortamda hazırlanıp zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edilebiliyor. Defter arşivleme sıkıntısını ortadan kaldıran e-defter, sistemin daha düzenli işlemesini sağlıyor. E-Faturaya gönüllü geçiş yapan firmaların e-defter kullanması gerekmiyor.

e-İrsaliye

E-dönüşüm sisteminin meyvelerinden biri de sevk irsaliyesinin elektronik belge olarak dijital ortamda düzenlenmesine olanak tanıyan e-irsaliye uygulaması. E-irsaliye alıcıya elektronik ortamda iletilebiliyor ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebiliyor.

e-Mutabakat

Firmalarla alacak verecek üzerine yapılan mutabakatların dijitale taşındığı e-mutabakat sisteminde cari hesapların dataları alıcıya elektronik ortamda ulaştırılıyor. Bu sayede daha hızlı ve sağlıklı bir iletişim mümkün oluyor.

e-Yedekleme

Dolaplarda ya da bilgisayarda tutulan veriler yangın, bilgisayarın çökmesi gibi risk durumlarında kaybolabiliyor. E-yedekleme sistemi sayesinde belgelerin dijital ortamda saklanmasıyla bu riski ortadan kalkıyor.

e-Serbest Meslek Makbuzu (eSMM)

Serbest meslek mensupları mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen makbuzun elektronik ortamda düzenlendiği e-SMM sisteminde serbest meslek erbabı, makbuzu elektronik ortamda iletebiliyor. Sistemde oluşturulan makbuzlar elektronik ortamda saklanıp raporlanabiliyor.

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)

Defter tutan Çiftçilerin, defter tutmayan çiftçiler ile yaptıkları alışverişler sırasında düzenledikleri belge olan müstahsil makbuz da elektronik ortamda düzenlenebiliyor. Bu e-dönüşüm uygulaması sayesinde müstahsil makbuzu, hem kâğıt hem de e-ortamda muhafaza ve ibraz edilebiliyor.

e-Bilet

Dijital bilet olarak da adlandırılan e-bilet en çok hava yolu şirketinin verdiği biletlerle ilişkilendiriliyor. E-bilet ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biletler, elektronik ortamda oluşturulabiliyor, saklanabiliyor ve ibraz ve rapor edilebiliyor.

Dijital dönüşüm danışmanlığı ekibimizin hazırladığı anketi doldurun, işletmenizin dijital dönüşümün neresinde olduğunu görün!

Anketi doldurmak için tıkla!