Skip to content Skip to footer

Dijital dönüşümde yönetişim nasıl olmalı?

Teknolojiyle şekillenen günümüzde işletmelerde dijital dönüşüm ihtiyaç haline geldi. Şirketlerde dijitalleşme örnekleri baz alınarak yapılan araştırmalar dijital dönüşümün şirketlerin kaynaklarını artırmadan gelirlerini artırmasına, rekabet avantajı elde etmesine, sadık müşteri kitlesi oluşturmasına ve yeni müşteriler elde etmesine olanak tanıdığını gösteriyor. Bu da iş yaşamında dijital dönüşümün odak noktasında yer almasına açıklık getiriyor. Şirketlerin dijital dönüşümü gerçekleştirmesi yalnızca son teknolojiyi kullanmakla mümkün olmuyor. Süreçlere dijitali entegre edebilmek ve süreçte dijital yönetişimi sağlamak gerekiyor. Peki, dijital dönüşüm yöneticisi nasıl strateji izlemeli?

Dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmak isteyen şirketlerin süreci yönetmeye nereden başlayacakları, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda soru işaretleri olabiliyor. Dijital dönüşüm yolculuğuna başlayacak dijital dönüşüm yöneticisi bu yolculukta özellikle 3 noktaya dikkat etmeli.

Dijital dönüşüm stratejisi belirleyin

Dijital dönüşüm şirketler için avantajları olabilmesi için tüm iş süreçlerinde olduğu gibi dijital dönüşüm sürecinde de doğru planlama büyük önem taşıyor. Bir dijital dönüşüm yöneticisi olarak önceliklerinizi, vizyon ve misyonunuzu, iş takviminizi, kaynaklarınızı, ölçme ve değerlendirme araçlarınızı ve bütçe kaynaklarını göz önünde bulundurun. Önceliklerinizi ulaşmak istediğiniz yöne ve şirketin esas stratejisine uygun olarak belirledikten sonra yere daha sağlam basabilirsiniz. Strateji belirleme ve uygulama sürecinde kapsamlı bir yol haritası oluştururken sektörün durumunu, rakipleri gözlemleyin. Yeni teknolojileri de takip ederek finansal açıdan gerekli teknolojilere ne kadar sahip olabileceğinizi ölçün.  Başarılı bir dijital dönüşümün temel faktörlerinden birinin gerçekçi bir bilgi teknolojileri finansmanı olduğunu unutmayın.

Kilit noktası çalışanları sürece dahil etmek

Dijital dönüşüm stratejinizi çalışanlarınıza aktaramadığınızda stratejinizin çok etkili olması anlam ifade etmeyecektir. Bu noktada yenilikçi şirket kültürünü oluşturmak için teşvik edici ve cazip bir çalışma ortamı sunmalı ve çalışanların rutinlerinin dışında olabilecek yan projeler yapmasına olanak tanımalısınız. Değişim sürecinden en çok etkileneceklerin çalışanlar olduğunu göz önünde bulundurarak çalışanları sürece dahil edin. Bu aşamada çalışanların dijital zekasını ölçmeli ve yetenekleri tespit etmelisiniz. Dijital teknolojileri kullanabilmek, dijital okur-yazarlık, siber güvenlik becerilerinden oluşan dijital zeka kadar dijital teknolojinin araçları, tarihi, önemi hakkında bilgi sahibi olunması ve bu konuda istekli olunması da önem taşıyor. Güçlü bir dijital kültür oluşturabilmek ve etkili bir yönetişim ancak bu unsurlara dikkat edilmesiyle mümkün olacaktır.

İş süreçlerini dijital ortama aktarmak

Dijital dönüşüm, herhangi bir departmanı değil tüm birimleri kapsayan bir süreç. Bu nedenle iş süreçlerini tek tek dijital ortama entegre etmek gerekiyor. Bunun için başlangıç olarak önemli dokümanları dijital ortama aktarabilirsiniz. 

Dijital dönüşüm yolculuğunda hatalarla da karşılaşılabiliyor. Böyle bir durumda kaynakları boşa harcayan dijital projeleri zamanında durdurabilmek veya sonlandırabilmek konusunda da doğru kararı vermek önem taşıyor. 

Dijital dönüşüm danışmanlığı ekibimizin hazırladığı anketi doldurun, işletmenizin dijital dönüşümün neresinde olduğunu görün!

Anketi doldurmak için tıkla!