Skip to content Skip to footer

Dijital dönüşüm için olmazsa olmaz 3 yaklaşım

Dijital dönüşüm kavramıyla birlikte ilk akla gelen teknoloji oluyor. Dijital dönüşüm firmaları, dönüşüm için birkaç yeni teknolojinin yeterli olabileceği yanılgısına düşebiliyor. Oysa dijital dönüşümde kritik başarı faktörlerini varlıklar veya gelirler değil, kullanıcılar oluşturuyor. Dolayısıyla liderlik özelliklerine sahip vizyoner yöneticilerin müşteri odaklı yaklaşımlar geliştirmeleri gerekiyor. Dijital dönüşümü yönetme metodolojisi dönüşümü başlatmak isteyen şirketler için hayati önem taşıyor.

Dijital dönüşüm için atılan tüm adımların başarıyla sonuçlanması, sonuçlara daha kontrollü ulaşılabilmesi ve yatırımların karşılığının alınabilmesi dijital dönüşümü yönetme metodolojisi gerektiriyor.

Tasarımcı düşünce (design thinking)

Dijital dönüşümde başarı için şirketlerin nasıl daha iyi müşteri hizmetleri sunabiliriz sorusunun yanıtını bulması gerekiyor. Bu sorunun yanıtını bulmada etkili bir yöntem olarak tasarımcı düşünce yaklaşımı benimsenebilir. 

Bilgisayarların bilgi işleme noktasındaki artan yeterliliği, büyük veri ve bulut teknolojisi alanlarındaki gelişmeler ve Wireless teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte şirketler dijital dönüşüm fikirleri için milyonlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Bununla birlikte dijitalleşme projelerinin yatırım getirileri (ROI) beklentileri karşılamayabiliyor. Bu durum teknoloji merkezli yaklaşımların yerini insan odaklı yaklaşımların almasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Tam da bu noktada tasarımcı düşünce yaklaşımı devreye giriyor. 

Dünyanın önde gelen şirketleri tarafından dijital dönüşümü yönetme metodolojisi olarak benimsenen bu yaklaşım; ürün odaklı değil, insan ve empati odaklı çözüm süreciyle her konu ve olayla ilgili yenilikçi çözümler sunulabileceği düşüncesine dayanıyor.

Yalın startup (lean startup)

Kurumsal dijital dönüşüm girişimlerinin başarılı olması için yalın startup yaklaşımını benimsemek startup’ın başarısını garanti altına alma olanağı tanıyor. Temelinde “yap, ölç, öğren” döngüsü bulunan bu yaklaşım ürün ya da hizmetle ilgili yeterli araştırmayı yaparak bu araştırmaların sonuçları doğrultusunda ürün/hizmetin prototipini üretmeyi öneriyor. Yalın girişim metodolojisinin temel adımları şöyle:

 • Problemin saptanması
 • Probleme yönelik çözüm üretilmesi
 • Güçlü bir ekip oluşturulması
 • Hedef kitlenin tanımlanması
 • Müşteri görüşmelerinin yapılması
 • Satış teklifi belirlenmesi
 • Pazarın analiz edilmesi
 • Ürün ya da hizmetin en temel özelliklere sahip çıktısının alınması
 • Ürünün/hizmetin iyileştirilmesi ile büyümenin gerçekleştirilmesi
 • Yatırımcı sunumu yapılması

Agile yaklaşım

Bir proje yönetim metodolojisi olarak Agile, birçok yönetim metodolojisini içerisinde barındırıyor. Sürekli test ve değişime açık, yinelemeli bir proje yönetimi yaklaşımı olarak tanımlayabileceğimiz Agile’nin temelini oluşturan değerler şöyle:

 • İşlem ve araçtan önce kişiler ve etkileşimler
 • Doküman üzerinde çalışmanın öncesinde yazılım üzerinde çalışma
 • Müşteri ile yapılan sözleşmelerden önce müşteri katkısı
 • Planlamadan önce değişime verilen cevap

Şirketlerde dijital dönüşüm için yaygın olarak kullanılan bu dijital dönüşümü yönetme metodolojisi, ekiplerin daha esnek çalışmasını sağlayarak projelerin değişen ihtiyaçları karşılayabilmesini ve sonuçların daha hızlı görülebilmesini sağlıyor. Bu faydaların görülebilmesi için yenilikçi örgüt kültürünün oluşturulması, Agile sertifikasının alınması ve doğru proje yönetim araçlarının (Teamwork Projects, Trello vb.) kullanılması gerekiyor.

Dijital dönüşüm danışmanlığı ekibimizin hazırladığı anketi doldurun, işletmenizin dijital dönüşümün neresinde olduğunu görün!

Anketi doldurmak için tıkla!