Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Robotik Süreç Otomasyonu’nun işletmelere katkıları

Endüstri 4.0 ile birlikte iş dünyasında yükselen teknolojilerden biri de RPA, yani robotik süreç otomasyonu.  Şirketler rutin, yüksek hacimli ve kurallara bağlı işlerini yazılım robotları aracılığıyla, yüksek hızda ve düşük maliyetlerle yönetebiliyor. RPA Türkiye ve tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Araştırmalar Türkiye’de…

Dijital dönüşümün ofislere sağlayacağı 6 fayda

İşletmeler, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında köklü değişimler yapması bir başka ifadeyle dijital dönüşümü benimsemesi daha etkin, verimli hizmet vermelerine olanak tanıyor. Bu sayede artan müşteri memnuniyeti Pazar payını artırarak rekabet avantajı elde etmede etkili oluyor. İşletmelerde dijital dönüşüm pek çok…

Dijital dönüşümde yönetişim nasıl olmalı?

Teknolojiyle şekillenen günümüzde işletmelerde dijital dönüşüm ihtiyaç haline geldi. Şirketlerde dijitalleşme örnekleri baz alınarak yapılan araştırmalar dijital dönüşümün şirketlerin kaynaklarını artırmadan gelirlerini artırmasına, rekabet avantajı elde etmesine, sadık müşteri kitlesi oluşturmasına ve yeni müşteriler elde etmesine olanak tanıdığını gösteriyor. Bu da iş…

Türkiye’de dijital dönüşümün yerel özellikleri

Dijital dönüşüm sektörlerin hemen hepsinde oyunun kurallarını değiştiriyor. Dijital dönüşüm, teknolojik altyapı gerekliliğinin yanı sıra insan kaynaklarından iş süreçlerine yönetim kadrolarına kadar zihniyet dönüşümünü de ifade ediyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm, hem bireyleri hem şirketleri etkiliyor. Dijital dönüşüm,  ticari ve kültürel boyutta…

Dijital dönüşümün girişimcilik ekosistemine etkisi

Dijitalleşme, dijitalizasyon gibi kavramlarla da anılan dijital dönüşümün şirketler için kritik öneme sahip olduğu teknoloji çağında girişimlerin icat olmaktan çıkıp gerçek bir girişimcilik örneği teşkil etmesi inovasyona dayanıyor. Teknolojiye hayran ve teknolojiyle doğan kuşakların hüküm sürdüğü dünyada yenilik yaratmaya dayanan girişimciliği yeniliği…

İşletmeler için dijital dönüşüm yol haritası

Dijital teknolojiler hakkında bilgi eksikliği, bilgi teknolojileri ve süreç standartlarında eksiklik, bütçe kısıtları, yetkin iş gücü eksiklikleri gibi etkenler nedeniyle işletmeler dijital dönüşüm sürecine başlayamıyor ve yenilikçi şirketlerin karşısında ayakta durma şansını yitiriyor. Bu durum dijital dönüşüm yol haritası belirlenmemiş olmasından kaynaklanıyor.…

Dijital dönüşüm için olmazsa olmaz 3 yaklaşım

Dijital dönüşüm kavramıyla birlikte ilk akla gelen teknoloji oluyor. Dijital dönüşüm firmaları, dönüşüm için birkaç yeni teknolojinin yeterli olabileceği yanılgısına düşebiliyor. Oysa dijital dönüşümde kritik başarı faktörlerini varlıklar veya gelirler değil, kullanıcılar oluşturuyor. Dolayısıyla liderlik özelliklerine sahip vizyoner yöneticilerin müşteri odaklı yaklaşımlar…

Bulut hizmetlerinde aranması gereken 4 özellik

Türkiye’de bulut bilişim yurt dışında olduğu kadar olmasa da artış eğilimi gösteriyor. 2008’den beri dünyanın yaygın olarak kullandığı bulut teknolojileri, işletmeler için pek çok avantaj sunuyor. Dijital dönüşümlerini mümkün kılmak isteyen şirketler bulut teknolojileri kullanmayı tercih ediyor. Peki, şirketlerin bulut bilişim çözümleri…

Dijital dönüşüm nedir, dijital dönüşümün faydaları nelerdir?

Teknolojik gelişmelerin hız kazanması, pek çok alanda hızlı dönüşümlere neden olur. Özellikle iş dünyası bu dönüşümden oldukça etkilenir. Bunun sonunda işletmelerin operasyonel süreçlerini daha sağlıklı yönetebilecekleri birçok yazılım ve otomasyon sistemleri ortaya çıkar. Peki, bunları hangi alanlarda nasıl kullanabilirsiniz? Dijital dönüşüm nedir…
yapay zeka

Bilgi çağına damga vuran teknoloji: Yapay zeka

Bazı buluşlar tarihte dönüm noktası oluştur. Elektriğin bulunması, telefonun bulunması, Penisilin’ in bulunması… Ve yapay zekâ (AI)… Teknoloji otoriteleri için yapay zekâ, birçok endüstriyi dönüştürebilecek bir teknoloji. Çağımıza damgasını vuran yapay zekâ kavramı ilk defa 1956’ da bilgisayar bilimcisi John McCarthy tarafından…